Phương thức thanh toán


 
Khi tham gia mua sắm online tại http://docchieu.vn   quý khách hàng có thể thanh toán nhanh gọn, an toàn và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người mua qua các hình thức sau:
- Thanh toán trực tuyến qua Ngân lượng tên tài khoản: dathang@docchieu.vn

- Thanh toán trực tuyến qua Bảo Kim tên tài khoản: dathang@docchieu.vn
 
 
 

- Thanh toán qua tài khoản ngân hàng Techcombank 

+ Chủ tài NGUYỄN VĂN TUẤN

+ Số tài khoản: 14022494797018

+ Ngân hàng Techcombank chi nhánh Xuân Mai - Hà Nội

 

- Thanh toán qua tài khoản ngân hàng Vietcombank

+ Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN TUẤN

+ Số tài khoản: 0691002959769

+ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tây - TP Hà Nội